Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Velfærdsrådets anbefalinger til at styrke velfærdssamfundet

Velfærdsrådets anbefalinger til at styrke velfærdssamfundet

26. april 2023

Dansk Erhverv nedsatte i januar 2022 Velfærdsrådet med aktører fra velfærdsmaskinrum, og de har nu brugt godt et år på at lægge skinnerne til, hvordan fremtidens velfærdssamfund kommer et bedre sted hen end i dag, og de deler nu deres anbefalinger til, hvordan velfærdssamfundet kan styrkes.

 12 anbefalinger

Velfærdsrådet er i alt kommet med tolv anbefalinger til at styrke velfærdssamfundet, og ud af disse, har vi valgt at highlighte de tre, der handler om velfærdsteknologi: 

9. Bedre partnerskaber mellem offentlige og ikke-offentlige samfundsaktører

11.  Styrke udbredelsen af velfærdsteknologi 

12. Digital velfærd til gavn for borgerne

 Bedre partnerskaber mellem offentlige og ikke-offentlige samfundsaktører

Her lyder Velfærdsrådets anbefaling, at der skal skabes flere partnerskabsmodeller samt klare rammer og incitamenter for, at de ikke-offentlige samfundsaktører bedre kan bidrage til velfærd, forebyggelse og sundhed blandt danskerne. Herunder skal de forebyggelses- og sundhedsindsatser, der allerede i dag leveres af en stor række samfundsaktører, kortlægges og indgå i arbejdet.

Dette skal gøres, så der kan skabes bedre partnerskabsmodeller, der i højere grad end i dag inviterer til, at de ikke-offentlige samfundsaktører kan og vil bidrage til danskernes velfærd, sundhed og forebyggelse, og fordi det er ikke kun den skattefinansierede velfærd, der har kapaciteten til at skabe grundlæggende forandringer i måden danskerne lever og trives på. Der er store samfundsaktører i det danske samfund i form af bl.a. den almene boligsektor, de finansielle aktører og fonde, som kan være med til at gøre en stor forskel på velfærdsområdet.

 Styrke udbredelsen af velfærdsteknologi

Konkret lyder anbefalingen på at styrke incitamenter til, at den helt nødvendige velfærdsteknologi implementeres og udbredes ved at identificere begrænsningerne for udbredelse og fjerne begrænsningerne– hvad enten det er budgetmæssige, administrative eller organisatoriske hindringer. Indledningsvist bør fokus være på teknologi, der hjælper medarbejderne og på implementering af løsningerne i en skala, så der kan foretages en reel efterprøvning af effekter.

Begrundelsen er at borgernes voksende velfærdsbehov og den massive mangel på arbejdskraft kalder på nye løsninger ved brug af sundheds- og velfærdsteknologi. Der findes i dag barrierer for udbredelsen som fx organisatoriske barrierer i forhold til nye arbejdsgange, budgetmæssige bindinger, der vanskeliggør flerårige investeringer, administrative barrierer eller skepsis blandt borgere og pårørende. Det betyder, at investeringer i velfærdsteknologi ikke altid går hurtigt nok. Ny teknologi har potentialet til at blive en game changer i leverancen af sundheds- og velfærdsydelser, særligt hvor den vil være arbejdskraftbesparende.

 Digital velfærd til gavn for borgerne

Til sidst lyder det, at borgerne, udover den analoge velfærd de i forvejen tilbydes, skal have ret til en digital løsning, i de tilfælde en sådan kan tilbydes. Det kan eksempelvis være muligheden for at tage sin medicin fra en pilledispenser, hjemmetræne via skærm eller på et onlinekald i stedet for at have besøg fra en hjemmehjælper. Digitale tilbud skal gøres mere attraktive ved at supplere med muligheden for at kontakte en enhed som en del af det digitale tilbud.

Dette skal gøres, da digitale løsninger kan frisætte borgerne, give dem større handlefrihed og være arbejdskraftbesparende. Det kan desuden skabe en kortere afstand mellem borgerne og den velfærd, der leveres, hvis borgeren her og nu uden ventetid kan få adgang til digitale velfærdsløsninger. Samtidig er der behov for at finde den rette balance mellem at understøtte den digitale udvikling, der også er på velfærdsområdet, og sikre fortsat mulighed for analoge løsninger til de eksempelvis ældre eller udsatte, der foretrækker det. Samtidig vil det have potentiale til en mere omkostningseffektiv velfærd og måske endda på flere områder øge borgerens tilfredshed med den velfærd, de modtager.

Den fulde rapport fra Velfærdsrådet kan findes her.