Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Sansestimulation i ældreplejen

Sansestimulation i ældreplejen

01. marts 2023

Qwiek tilbyder velfærdsteknologiske løsninger, der er specielt udviklede til at understøtte plejepersonalet i deres arbejde og skabe velvære for plejehjemsbeboere. I den forbindelse har de fået Katja Halladin Rauh, uddannet sygeplejerske og demensvejleder på plejehjemmet Lillevang, til at fortælle om sine oplevelser med deres løsning, Qwiek.up.

I plejen med Katja

Katja har en vital rolle i at styrke livskvaliteten for beboere med kognitive udfordringer og fremme deres sociale samvær. Med en stærk passion for at arbejde med sanser, samarbejder hun tæt med ledere, medarbejdere, beboere og pårørende for at forbedre hverdagen for beboere med demens.

- Hjernens evne til at bearbejde sanseindtryk forandres, når man har demens, og derfor er der jo brug for noget mere indsigt i, hvad vi kan gøre, når nu de kognitive funktioner er nedsat. Det vi ved, det er, at når man er kognitivt udfordret og ikke længere formår at tænke reflekterende og planlægningsmæssigt, så husker man i stedet rigtig meget i følelser og sanser. De to ting hænger rigtig meget sammen, fortæller Katja og fortsætter:

- Ved for eksempel fysisk funktionsnedsættelse er det nødvendigt, at man bliver stimuleret på andre måder. Her skal vi forsøge at arbejde med sanserne og støtte den enkelte beboer til en fortsat livskvalitet. Hvad vil beboeren have glæde af, hvis vedkommende ikke kan bevæge sig frit længere, hvad vil støtte den enkelte, der ikke længere kan formulere sætninger, og kan vi så finde et fælles sprog gennem billeder og musik eller naturen? Hvordan kan vi møde den enkelte således, at livet fortsat har kvalitet?”

Det er vigtigt at være opmærksom på den enkelte beboer og dennes individuelle behov. Når man arbejder med sansestimuli, er det afgørende at aflæse beboeren i de forskellige momenter for at undgå ubehagelige situationer.

Mobilt sanserum skaber tryghed

Plejehjemsbeboere har brug for både nærvær og omsorg, og derfor er det ikke altid konstruktivt at bruge et decideret sanserum, hvor man fjerner beboerne fra deres egne trygge omgivelser – særligt ved beboere med demens kan dette ofte føre til både angst og utryghed i stedet for afslapning. Qwiek.up er en mobil løsning, der gør det muligt for medarbejderne at flytte sansestimuleringen ud i fællesrummet eller hjem i beboernes egne boliger, hvor de er trygge.

- Qwiek.up er virkelig smart, fordi den er transportabel. Det er ikke et kæmpe aggregat, der skal placeres på et stort bord, som fylder rigtig meget. Du kan sætte den ind i et hjørne, hvor den ikke fylder så meget. Det smarte ved værktøjet er, at det skaber et rum for nydelse og en måde at vække sanserne på forskellige måder, fortæller Katja og fortsætter:

- Vi har blandt andet tilkøbt et modul med forår. Forårsmodulet er smukke film med blomster, planter og naturlyde. Vi har flere moduler der præsenterer forskellige årstider. Der er moduler vi især bruger til beboere, der er i den sidste fase i deres liv, og dermed ikke kan komme ud i fællesrummet.“

Qwiek.up giver plejepersonalet en ny måde at opbygge relationer til plejehjemsbeboerne, som vil bidrage til en følelse af tryghed for den enkelte. De kan nemt skabe mobile sanserum, der fremmer sanseoplevelser og forbedrer livskvaliteten for beboerne.

Forbedring af livskvalitet

Qwiek.up kan vække minder hos de demensramte, ligesom det kan skabe ro i ubehagelige situationer. Derudover kan værktøjet fungere som et samlingspunkt, der skal være med til at give en fællesskabsfølelse hos beboerne.

- Qwiek.up er meget behjælpelig til at stimulere høresansen og synssansen. Den vækker nogle minder hos beboerne, og den kan gå ind på et dybere plan - afhængig af modulerne og plejesituationerne. Den er meget behjælpelig i situationer, hvor en beboer kan være bange eller utryg ved at skulle vendes og vaskes, så man kan skabe et behageligt miljø med nogle smukke forårsblomster i loftet. Men aftenvagterne bruger den også til koncerter, hvor beboerne samles og får snacks og drikkevarer til. Så Qwiek.up kan være med til at skabe en fællesskabsfølelse og dermed noget livskvalitet hos beboerne, fortæller Katja og fortsætter:

- Beboerne har brug for nærværet, og at der ikke stilles for store krav til dem. Her er Qwiek.up rigtig god, fordi den ikke stiller krav til beboeren. De kan kigge på billederne og lytte til musikken, men de kan også kigge væk og gå ind i deres egen indre verden.

Qwiek.up kan bruges på mange forskellige måder, og der er generelt positive tilbagemeldinger på værktøjet. Det kræver dog stadig, at den enkelte plejer er opmærksom på plejehjemsbeboerne, så de kan skabe de mest optimale forhold ud fra humøret på beboerne.

Ikke en erstatning, men et supplement

Qwiek.up er et velfærdsteknologisk værktøj, der er udviklet af eksperter til netop personer med nedsatte kognitive evner. Det betyder eksempelvis, at der ikke forekommer uhensigtsmæssige billeder, der skaber uro hos beboerne, hvilket kan være tilfældet i en almindelig film.

- Velfærdsteknologi vinder mere og mere indpas. Vi bliver jo nødt til at tænke over, hvad vi kan gøre i forhold til at højne trivslen hos både de ansatte og beboerne på plejehjemmene. Og vi skal ikke underkende, at velfærdsteknologi kan støtte os. Vi skal bare bruge det konstruktivt. Det kan vi også godt, hvis vi lærer at forstå det, og bruger det sammen med beboerne. Vi skal bruge det som en ekstra ressource og forstå, at det ikke er en erstatning, men et supplement. Men det er jo det, vi hele tiden skal træne, fortæller Katja Halladin Rauh.

Qwiek.up skal fungere som et supplement i hverdagen på diverse plejehjem. Det skal være med til at skabe relationer mellem de ansatte og beboerne, ligesom det skal være med til at skabe et godt miljø for både plejer og beboer.

Ønsker I at læse om Qwiek og deres løsning, så klik her.  

Temadag om velfærdsteknologi

Kom med d. 7. juni 2023, når vi i samarbejde med medlem Viden center for Velfærdsteknologi afholder temadag under overskriften: 10 gode cases: Velfærdsteknologi i de danske kommuner. 

Dagens program vil præsentere en lang række cases med fokus på implementering fra kommuner, regioner og hospitalsområdet på tværs af Danmark. Her vil blandt andet Peter Isaksen (Qwiek), Malene Storgaard Jensen (Udviklingskonsulent, Horsens Kommune) og Jeanette Lindér (Ergoterapeut, Horsens Kommune) fortælle om Horsens Kommunes afprøvning af Qwiek.up. 

I kan læse mere om temadagen her.

Tilmelding senest d. 1. juni.