Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Online MasterClass: Velfærdsteknologi anno 202X

Online MasterClass: Velfærdsteknologi anno 202X

20. april 2021 09:30 - 12:00
Sted: Teams

Kom med til CareNet Digitals online MasterClass den 20. april 2021, hvor du kan tanke inspiration og ny viden til dit arbejde med velfærdsteknologi.

Som følge af aflysningen af sidste års ’Velfærdsteknologi anno 2020’ inviterer CareNet Digital nu til online MasterClass tirsdag den 20. april 2021 klokken 09.30-12.00, hvor du kan møde en del af de oplægsholdere, som var på programmet til sidste års konference.

DERFOR SKAL DU DELTAGE

Lyt til inspirerende oplæg om 'best practice', nye tendenser og redskaber til at overvinde implementeringens udfordringer.

Stil spørgsmål, del erfaring og netværk med Danmarks førende fag- og branchefolk inden for velfærdsteknologi.

Tilmeld dig her.

PROGRAM

Vi har samlet vores tre inspirerende spor fra konferencen i én og samme MasterClass.

Formålet med CareNet Digitals MasterClass er, at deltagerne kan hente inspiration fra 'best practice' rundt om i landets kommuner og regioner - og få redskaber til at overvinde implementeringens udfordringer.

Derudover skal vi se nærmere på, hvordan vi udvikler de rigtige velfærdsteknologier, når vi møder startups og lytter til seneste nyt om brugerinddragelse og innovation med afsæt i markedets reelle behov.

Til slut kigger vi nærmere på teknologitendenser, tager et kig i krystalkuglen og ser nærmere på, hvordan morgendagens velfærdsteknologi og hjælpemidler ser ud.

 

Hvordan får vi fuld valuta for pengene, når vi anvender brugerinddragelse ifm. udvikling af teknologier til sundhedssektoren?

Ved Louise Halgaard Gotfredsen, specialkonsulent & projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation

Efterhånden ved alle, at brugerinddragelse er en nødvendig forudsætning for udvikling af værdiskabende teknologier til sundhedssektoren. Alligevel findes der utallige eksempler på teknologier, som ikke skaber effekt, og som ikke bliver anvendt. SDSIs erfaring er, at brugerinddragelse skal motiveres, integreres og prioriteres, hvis det ikke skal blive en skueproces uden reel effekt.

Oplægget vil via konkrete cases illustrere, at brugerinddragelse ikke bare handler om at spørge brugerne, hvad de gerne vil have, men at forstå brugerne og deres behov samt integrere det i løsningen, hvilket er afgørende for, om brugerinddragelse reelt styrker udviklingen af teknologier. Derudover vil oplægget pege på en række anbefalinger som forudsætning for brugerdrevne udviklingsprocesser.

 

 

First mover eller copycat? Lær af hinanden!

Ved Ole Bech Lykkebo, Center for Offentlig Innovation

Danske kommuner er gode til at finde nye og bedre måder at servicere borgerne på. Men ofte sker innovationer ved, at kommunerne selv opfinder nye løsninger eller tilpasser andres innovationer væsentligt til deres egen kontekst – og sjældent ved, at de blot kopierer tiltag udefra.

Der er mere svung i at være 'first mover' end 'copycat', men hvad nu, hvis vi kan lære at stjæle med stolthed og gøre 'kopist' til et buzzword? 

 

Innovation på professionshøjskolerne – de kommende praktikere.

Ved Jerry Vinter, UCL, og Mads Thorup Langelund

 

Fremtidens sundhedsvæsen får brug for helt nye teknologier og innovative ideer, hvis vi skal løse de udfordringer, vi står over for. Vi skal være med til at udvikle vores professioner, så innovation og teknologier bliver en del af løsningen i en fremtid med et stigende antal patienter med flere kroniske sygdomme, og en fremtid hvor flere behandles i eget hjem.

På University College Lillebælt arbejder de studerende med konkrete innovative løsninger, og i dette oplæg kan du høre om de tanker, de studerendehar i forhold til fremtidens behov for udvikling og innovation.

 

Videokonsultationer på Ærø, hjemmesygeplejen.

Ved Mette Syse, OUH

Brugen af videokonsultationer har stort potentiale, fordi kontakt med sundhedsvæsenet kan etableres direkte fra borgerens eget hjem og dermed øge både patientens frihed og medbestemmelse.

 

VR som redskab ift. børns og unges trivsel.

Ved Anne Kristine Schwartzbach, Konfront 

Virtual Reality er et medie, der i udgangspunktet er udviklet til underholdning. Men teknologien rummer langt flere muligheder og kan bruges med et helt andet formål – nemlig indsatsen mod mental mistrivsel.
Konfronts platform er rettet til fagpersoner, der arbejder med børn og unge med fx angst, lavt selvværd og vrede. Her er virtual reality det understøttende værktøj, som muliggør, at barnet kan træne udfordrende situationer.

 

VR som redskab til at motivere ældre til træning.

Ved Simon Bruntse, Syncsense

Syncsense har udviklet en VR-platform, der medvirker til at motivere ældre borgere i deres træningsaktiviteter. 

 

 

Klikkit – sikkerhed og rettidighed gøres nemmere på plejecenter og i hjemmeplejen.

Ved Natasja Pedersen, Hablab

 

Med simple knapper med alarmer kan borgere få større selvstændighed i eget hjem ved at varetage egen behandling, mens plejepersonalet følger med på distancen. 

 

Webinaret afholdes på Teams.

Tilmeld dig her.

Deltagelse er gratis for medlemmer af CareNet

Pris for ikke medlemmer: 375.- + moms