Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Træning og rehabilitering med velfærdsteknologi

Træning og rehabilitering med velfærdsteknologi

03. november 2020 08:30 - 16:00
Sted: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Vær med når CareNet – i samarbejde med VIA University College i Aarhus – afholder Temadag om velfærdsteknologi til træning og rehabilitering.

Overskriften for dagen er: Hvor søger jeg min fremtidige faglige viden i forhold til velfærdsteknologi til træning og rehabilitering?

Den enkelte borgers behov og situation er et centralt omdrejningspunkt for Temadagen – og vi skal i fællesskabet mellem aftager- og producentfeltet især se på teknologitendenser inden for fagområdet.

LINK TIL TILMELDING

Vi kommer omkring en række forskellige teknologiske løsninger og faglige oplæg, især fra VIA University College og samarbejdspartnere i Region Midt.

Via cases og ny faglig viden skal vi se på løsninger og teknologi-demonstrationer til træning og rehabilitering med velfærdsteknologi – fra sengeliggende patienter, fx på hospitaler, til løsninger til tidlig rehabilitering på regionalt og kommunalt niveau samt digitale teknologier til hjemmetræning, herunder apps og VR, samt nye tendenser inden for hjælpemidler til større frihed og selvhjulpenhed.

Der vil på Temadagen være en Teknologi-basar, hvor en række teknologiske løsninger demonstreres og kan afprøves.

Vi ses til endnu en stærk temadag i CareNet, hvor vi sammen finder nye løsninger på udfordringerne i sundhedssystemet og bliver klogere på ny teknologi.


PROGRAM:

09.00-09.30

Ankomst, morgenmad og netværk

Kom i god tid og lad morgenroen sænke sig

 

09.30-09.35

Velkomst og dagens faglige tema

v. Netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz

 

09.35-09.50

En kort velkomst til VIA

Hvad er VIAs Efter- og Videreuddannelse for en størrelse og hvad er institutionens fokus på rehabilitering og teknologi?


v. Claus Lundholm, uddannelsesleder/chefkonsulent inden for Social-, Sund- og Beskæftigelsesområdet, VIA Efter- og Videreuddannelse

 

09.50-10.20

Hvad er god terapeutisk praksis i online rehabilitering/træning og hvordan kan online rehabilitering/træning tilrettelægges og gennemføres?

Et oplæg om rehabilitering og træningsteknologien Mitii til træning af svimle faldtruede ældre samt børn og unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade.

v. Michael Smærup,

Lektor, fysioterapeut, cand.pæd.soc, ph.d.Center for forskning i Sundhed og VelfærdsteknologiKoordinator tværgående indsats: Digitalisering og teknologiVIA Efter- og Videreuddannelse

Samt v. Ditte Dangaard Christensen, Master i rehabilitering og fysioterapeut, Nordic NeuroSTIM

 

10.25-10.50

Teknologi-CASE: DigiRehab:

DigiRehab er en IT-løsning, der understøtter hjemmeplejepersonale i at levere målrettet fysisk træning til ældre, der får hjemmepleje.

 • Viborg Kommunes rejse med afprøvning af DigiRehab i 2016-2017. Afprøvningen var positiv for borgere, medarbejdere og Viborg Kommune.

 • Efterfølgende har Viborg Kommune udbredt DigiRehab til hele hjemmeplejen.
 • Viborg Kommune arbejder nu med optimering af indsatsen og sikring af den mest effektive fysiske rehabilitering.

v. Henrik Ravn, Afdelingsleder, Visitation, Sundhed og Omsorg, Viborg Kommune

 

10.55-11.20

Hvor søger jeg min fremtidige faglige viden i forhold til velfærdsteknologi og træning og rehabilitering?

Et oplæg om en national og international platform til deling af viden om velfærdsteknologi.

v. Michael Smærup
VIA Efter- og Videreuddannelse

 

11.25-11.50

Teknologi-CASE:Life Science Robotics – ROBERT®

ROBERT® er en innovativ og fleksibel robot, som supplerer træning af ben, ankel og hofte.

 • Udfordringer i rehabilitering
 • Video-introduktion af robotten ROBERT
 • Udvikling af ROBERT
 • Cases

v. Life Science Robotics

 

11.50-12.50

Frokost, netværk og teknologi-demonstrationer

12.50-13.30

Hvordan opnår vi et generelt løft af praksisnære, digitale kompetencer hos sundhedsfaglige medarbejdere?

Et oplæg om kompetenceudvikling, teknologitilegnelse, digital læring med udgangspunkt i Digi-S

v. Karen Tambo Christiansen, projektleder Digi-S, Center for Kompetenceudvikling Region Midt

 

13.35-14.00:

Teknologi-CASE: VR-Rehab:

 • Trådløs VR løsning (til Oculus Quest & HTC Vive Focus+) og henvendt til selvtræning og hjemmetræning mv.
 • Ny trænings app: VR Diabetes: - Unge fra 9år+ kan træne og lege med mad og madlavning, så de får en tryghed og nye kompetencer inden for diabetestræning og sund levevis.

v. Daniel Christensen, CEO, VR-Rehab ApS

 

14.05-14.30:

Teknologi-CASE: LEMCO Rehab og Fysio ApS:

Træningsstationer fra LEMCO til stol og cykler til hospitalssenge og plejesenge:  

 • Enkel sengecykel til montering på en hospitalsseng. Reducér muskeltab allerede under indlæggelse, og hurtigere på benene efter sygdom der kræver sengeleje - tidlig indsats virker.
 • Træningsstationer til gangbesværede. Hvordan kan vi I Danmark producere mobilitetstrænere til gangbesværede til verdensmarkedet?
 • Træningsstationer, der aktivt assisterer til bedre og hurtigere rehabilitering end passive trænere med motor – med fordel for både ansatte og den enkelte borger.
 • Videoture, der vises på storskærm med enkelthed og brugervenlighed i højsædet - sikrer motivation og at teknologien bliver brugt.

 

14.35-15.00:

Teknologi-CASE: CrossWalker:

CrossWALKER er den nye rollator, der giver brugeren mulighed for at gå i det naturlige gangmønster. Dette styrker brugerens stabilitet, mobilitet og uafhængighed.

 • CrossWALKER og effekt.
 • Patientdemonstration og fortælling fra en hverdag med CrossWALKER.

v.  Birgitte Vangsgaard, CEO, Human Walking ApS samt en burger

 

15.00-16.00

Teknologi-speed dating:

Vi inddeler os i hold og besøger på tur de deltagende leverandører, der fortæller om trænings- og rehabiliteringsløsningerne – og der er mulighed for at afprøve, netværke og gå i dialog på tværs.

 

16.00

Tak for i dag!

 


PRAKTISK INFORMATION:

Tid: 3. november 2020 kl. 09.00 – 16.00

Sted: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Arrangør: CareNet - Nationalt Netværk for Velfærdsteknologi i samarbejde med VIA University College, Aarhus

Målgruppe: Alle - frontpersonale, faglige og strategiske ledere og politikere - samt producenter og leverandører (arrangementet er åbent for alle).

Pris for CareNet-medlemmer: Gratis

Pris for Danish.Care-medlemmer: 1.150 kroner eksklusiv moms.

Pris for ikke-medlemmer: 1.495 kroner eksklusiv moms.

Prisen er inklusiv fuld forplejning i løbet af dagen.

Tilmelding: Senest d. 27. oktober 2020.

Ved afbud efter d. 27. oktober 2020 eller ved udeblivelse på dagen betaler CareNet-medlemmer et no-show-gebyr på 500 kr. eksklusiv moms.

Ikke-medlemmer betaler fuld pris for deltagelse – også ved afbud efter tilmeldingsfristen eller ved udeblivelse på dagen.

Afbud sendes pr. mail til netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz på: alfs@danish.care

Du skal benytte tilmeldingslinket øverst på siden (tilmelding via Podio).

Hvis du og din organisation ønsker at blive medlem af CareNet og deltage som konferencedeltager på temadagen gratis, så tilmeld dig netværket her

Er du producent eller leverandør - og er du interesseret i at udstille i Teknologi-basaren i forbindelse med Temadagen - så kontakt netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz for en snak om mulighederne.