Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
CareNet-Temadag: Digitale Velfærdsteknologier til den Forebyggende Sundhedsindsats

CareNet-Temadag: Digitale Velfærdsteknologier til den Forebyggende Sundhedsindsats

30. april 2019 09:30 - 16:00
Sted: ZBC - Selandia Park 8, 4100 Ringsted

Vi lever længere og længere, men ifølge en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser det sig, at de øgede leveår ikke går hånd i hånd med et bedre helbred. Det betyder, at der inden for få år bliver flere, der vil få brug for pleje og behandling i længere tid. Samtidig bliver der færre i den arbejdsdygtige alder, hvilket medfører, at vi kan komme til at mangle arbejdskraft til disse opgaver.

Der er ligeledes et kontinuerligt behov for at udvikle nye behandlingsformer – og der er generelt høje forventninger til de muligheder, som sundhedsvæsenet tilbyder den enkelte borger. Sundhedsvæsenet kræver til gengæld, at vi bliver bedre til at tage ansvar for egen sundhed – især før livsstilssygdomme og funktionsnedsættende lidelser indtræder.

Det handler derfor både om at forebygge sygdomme og om at leve det gode liv. Samfundsudviklingen bekræfter, at vi fremadrettet ikke har råd til primært at fokusere på sygdommene og først behandle, når behovet er opstået. Det er mindst lige så vigtigt, at vi i fælleskab arbejder for, at den enkelte borger forbliver rask og har en god livskvalitet. For med den rigtige indsats kan mange sygdomme forebygges.

Derfor er forebyggelse og det gode liv netop det, vi har fokus på i vores kommende CareNet-Temadag: Digitale Velfærdsteknologier til den Forebyggende Sundhedsindsats, som vi afholder d. 30. april i Ringsted.

Her vil vi italesætte og belyse, hvordan nye digitale sundheds- og velfærdsteknologier kan være med til at løfte den enkelte borgers sundhedstilstand – og på den måde bidrage til et generelt løft i folkesundheden. Forebyggelse er uden tvivl en langtidsinvestering for både borger og det lokale sundhedsvæsen i kommunerne. Men hvis vi skal finde nye veje til at få endnu mere ud af pengene, er investeringen nødvendig – ikke alene for samfundet – men også for den enkelte borger, der i udstrakt grad skal prioritere opgaven og tage et aktivt medansvar for egen sundhedstilstand gennem hele livet.

Temadagen kommer til at handle om de nyeste tiltag, teknologier og metoder til at ændre vaner i forhold til de livsstilsfaktorer, der har negativ indflydelse på vores sundhedstilstand. Temadagen kommer ligeledes til at handle om at vedligeholde gode vaner med mere motion, fysisk træning og social aktivitet. Et grundlæggende fokus i forhold til en forebyggende sundhedsindsats er nemlig at sikre den enkelte borgers evne og lyst til at mestre sin egen hverdag – en aktiv hverdag med motivation, handlekraft og vilje til forandring.

Forebyggelse med velfærdsteknologi skal på dagsordenen – også i CareNet!


Program for dagen:

09.30: Ankomst, morgenmad og netværk

10.00: Velkomst, kort præsentation af CareNet og Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi og mål for i dag. v/ Netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz

10.15: H2I - Health Innovation Institute: Sundhedsinnovation og befolkningens sundhedstilstand – Indspark og perspektiver for dagen. v/ Partner Lasse Lindquist

11.00: Roche Diabetes Care - Denmark: STAY IN THE ZONE: Et resultat og værdibaseret sundhedsprogram til borgere med diabetes. v/ Market Access Advisor, Karsten Aare Havndrup

11.30: KOMMUNE-CASE fra Roche Diabetes Care

12.00: Frokost og netværk samt præsentation af teknologier

12.30: Oplæg fra Ringsted Kommune: Kommunernes udfordringer på sundhedsområdet – er teknologi svaret? Hør Ringsted Kommunes bud på, hvilke aktuelle opgaver – og udfordringer kommunerne har, særligt i forhold til det nære sundhedsvæsen. Ringsted Kommune stiller spørgsmålet: Er teknologi ’svaret på det hele’ eller udgør teknologi dele af svaret på de løsninger, som vi sammen skal finde i den allernærmeste fremtid. v/ Velfærdsdirektør, Gitte Løvgren.

13.15: DigiRehab: Livskvalitet i eget hjem: DigiRehab er velfærdsteknologi til fysisk træning af ældre i hjemmeplejen. Træningen øger livskvalitet hos de ældre og skaber store besparelser i behovet for pleje. v/ Direktør Niels Heuer og salgschef Heidi Birch

13.45: KOMMUNE-CASE fra DigiRehab

14.15: ZBC – Zealand Business College: Digital læring og digital sundhed – om kompetenceudvikling, arbejdet med digitale velfærdsteknologier på Social- og Sundhedsuddannelsen og rollen som Tech Ambassadør i borgers hjem. v/ Udviklingskonsulent Thorbjørn Thorbjørnsen

14.45: CEKURA: Borgerrettet forebyggelse i krydsfeltet mellem digital teknologi og menneskelig omsorg – inklusiv CASE om vanebrydning, motivation og implementering af de nye vaner. v/ Senior Marketing Manager Søren Viktor Nielsen

15.30: Opsamling, netværk og tak for i dag!


Praktisk information

Tid: 30. april 2019 kl. 09.30-16.00

Sted: Zealand Business College (ZBC) Ringsted

Selandia Park 8
4100 Ringsted

Arrangør: CareNet

Pris for CareNet-medlemmer: Gratis

Pris for Danish.Care-medlemmer: 1.495 kroner eksklusiv moms.

Pris for ikke-medlemmer: 1.995 kroner eksklusiv moms.

Prisen er inklusiv fuld forplejning i løbet af dagen.

Tilmelding: Senest den 25. april 2019. Ved afbud efter den 25. april 2019 eller ved udeblivelse på dagen betales et no-show-gebyr på 500 kr. eksklusiv moms.

Log ind med din CareNet-profil i feltet øverst til højre og tilmeld dig temadagen. Hvis du ikke allerede har en profil, kan du oprette en gratis her.