Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
-Forebyg dødsbrande med teknologi, ny viden og netværk

-Forebyg dødsbrande med teknologi, ny viden og netværk

27. februar 2018 09:30 - 15:30
Sted: Åsumvej 35, 5240 Odense NØ

I perioden 2004 til 2017 har der i alt været 949 dødsbrande. Temadagen sætter fokus på særligt udsatte borgere, forebyggelse samt hvordan ny teknologi kan bruges til at stoppe en brand og dermed forhindre et dødsfald

Hvert år dør der mellem 70-80 personer i dødsbrande. Omkring halvdelen af de brande skyldes rygning. Temadagen sætter fokus på hvordan man forebygger brand samtidig med, at temadagen giver et indblik i, hvilke nye teknologier der findes på markedet og hvordan det kan være med til at forhindre dødsfald.

Temadagen vil være noget for dig, hvis

  • Din kommune har en 0-tolerance for dødsbrande
  • Du møder brandtruede borgere i dit arbejde
  • Servicerer jeres forvaltning, bosted eller plejecenter borgere som er potentielt brandtruede, fx rygere, hvor brandforebyggelse kan redde liv?
  • Eller mangler du viden om, hvordan borgeren, medbeboere, pårørende og personale bliver trygge og sikre i forhold til brandfare?

For at give den rigtige fornemmelse af brand, så vil du på temadagen se hvordan en brand opstår og hvordan Fire Eaters brandslukning vil slukke branden. 

Temadagen starter med et oplæg fra beredskabsinspektør Anders Lolk Vestergaard. Oplægget sætter fokus på: De kommunale beredskaber rykker ud og redder liv når det brænder, men har også en vigtig opgave i at forebygge brand, især med henblik på at redde menneskeliv. Den forebyggende indsats sker både gennem lovmæssige indsatser, fx brandsyn, og gennem andre aktiviteter i de enkelte enheder. Det kan være uddeling af brandalarmer til ældre borgere eller lign. I oplægget bliver I taget med på en tur i forebyggelse set fra beredskabets perspektiv. 

Dagen byder på et oplæg fra chefkonsulent Carsten Andersen fra Silkeborg Kommune, Staben, Handicap- og Psykiatriafdelingen. Silkeborg Kommune har for nylig udarbejdet en analyse og rapport om Tværsektionelt samarbejde om nedbringelse af risikoen for brand ved særligt udsatte borgere ved Silkeborg Kommune. Carsten Andersen vil gennemgå rapporten og fortælle om Silkeborgs eksisterende brandvarslingssystemer på kommunens enheder og gennemgå dispositioner/ beslutninger i kommunen i forlængelse heraf. Download rapporten nederst på denne side

SafeVent vil præsentere Safe Granny. Safe Granny er et vandtågeanlæg til beskyttelse i private hjem, ældrecentre og institutioner. Systemet kan bruges til enkel punktbeskyttelse eller til fuld boligbeskyttelse. Systemet er designet med henblik på hurtig branddetektering og hurtig automatisk brandbekæmpelse med vandtåge. Systemet har et såkaldt ”double knock” brandmeldesystem, der giver en hurtig, pålidelig og adressérbar brandalarmering. Systemet er automatisk og har en effektiv fordeling af vandtågen direkte på brandstedet. Systemet er derfor ideelt til beskyttelse mod ildebrand for ældre og personer med nedsat mobilitet.

En anden ny teknologi, som vil blive præsenteret på dagen er Fire Eaters brandsikring, INERGEN®. Slukningsprincippet, som INERGEN® anvender, hedder iltfortrængning. Målet med iltfortrængning er, at man nedbringer iltniveauet i et lokale, så en brand ikke kan "ånde". Niveauet for hvornår en brand ikke kan "ånde", varierer alt efter hvad det er, der brænder, men kort kan INERGEN® beskrives som følgende: INERGEN® er et miljørigtigt slukningsmiddel, som består af luftarter, der allerede findes naturligt i atmosfæren. INERGEN® slukker branden via iltfortrængning. INERGEN® er en inertgas, hvilket betyder, at den ikke går i forbindelse med branden. 

Dagen byder også på et oplæg fra seniorprojektleder Lone Gaedt fra Teknologisk Institut. Lone Gaedt vil fortælle om Center for Velfærds- og Interaktionsteknologis erfaringer og ydelser på området, såsom screeningsredskaber, implementeringsstøtte og superbrugerkruser

Denne temadag, er en dag med vidensopbygning og vidensdeling. Dagen giver dig mulighed for, at være med til at give dit bud på hvordan vi forebygger brand ved udsatte borgere samt hvordan vi kan skabe et bedre og tryggere arbejdsmiljø. Ved deltagelse på temadagen vil du lære at forstå implementeringen af brandforebyggende tiltag og systemer, så det rette bruger-teknologi-match sikres og dødsbrande kan forebygge.

Program for dagen

09:30: Morgenmad

10:00: Netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz byder velkommen

10:10: Viceberedskabsinspektør Anders Lolk Vestergaard sætter fokus på forebyggelse af brand ved særlig udsatte borgere

10:50: Carsten Andersen fra Silkeborg Kommune fortæller om tværsektionelt samarbejde om nedbringelse af risikoen for brand ved særligt udsatte borgere

11:30: Manager for Fire Eater, Lars Lerche, sætter fokus på slukningsprincippet INERGEN®

12:10: Frokost

12:50: Produktchef for SafeVent, Jonas K. Nielsen fortæller om slukning af brand med vandtågeanlægget SafeGranny

14:30: Drapilux sætter fokus på flammesikrede tekstiler 

14:10: Kaffe og kage

14:30: Seniorkonsulent Lone Gaedt: Center for Velfærds- og Interaktionsteknologis erfaringer og ydelser på området

15:10: Debat: Hvordan kan vi nedbringe risikoen for dødsbrande og sikre brandtruende borgere?

15:30: Tak for i dag

Praktisk information

Sted: Beredskab Fyn: Åsumvej 35, 5240 Odense NØ