Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Demens: Best Practice og fokus på Teknologi (Ringsted)

Demens: Best Practice og fokus på Teknologi (Ringsted)

22. marts 2018 09:30 - 15:30
Sted: Selandia Park 8, 4100 Ringsted

Vi gentager succesen fra Varde - men med nyt spændende fagligt indhold og produktpræsentationer

Kan du stille dig selv spørgsmålene?

- Arbejder du i din kommune med at videreudvikle indsatsen på demensområdet?

- Har du lyst til at høre andre kommuners erfaringer på området og indgå i vidensudveksling og dialog om, hvordan kommunerne kan optimere demensindsatsen og skabe bedre forhold for demensramte og deres pårørende?

- Har du løst til at dele din erfaringer på området med andre af landets kommuner - og debattere om best practice?

- Har du lyst til at se nye teknologier i relation til demens?

I forhold til den stigende demensbyrde i kommunerne, er de helt store udfordringer:

  • Den stigende mængde borgere med demens, som skal håndteres for samme mængde ressourcer.
  • Udfordringerne med at aktivere og håndtere borgere med demens,
  • Aflastning for pårørende
  • Hvordan man kan skabe et godt og meningsfuldt liv, for borgere og pårørende til personer med demens?
  • Hvordan kan man sikre den rehabiliterende tankegang ind i arbejde med demens, for at de demensramte kan opretholde deres funktionsniveau så lang tid som muligt?
  • Hvordan aktiverer man ’det øvrige samfund’ og skaber de bedst mulige rammer for at leve med en demenssygdom?

Dagen vil byde på faglige oplæg, herunder, et faglig indslag om demens, demensstrategier, byen for livet og teknologier der kan forbedre samt måle dementes tilværelse.

Program:

09:30: Morgenmad

10:00: Netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz byder velkommen

10.10: Aster Schepel: Fagligt oplæg om Demens

10.40: Knud Damgaard: Demensstrategier i Odense Kommune

11.10: Arkitekt Tomas Engelbrechtsen vil fortælle om samarbejdet med OK Fonden fra sit perspektiv som bestyrelsesmedlem af Margurittens Venner (bemærk programændring i forhold til OK-Fonden)

11.40: Underviser Laila Orloff sætter fokus på demens i forhold til Social- og Sundhedsuddannelsen

12:10: Frokost, netværk og produktfremvisning ved Pallas Informatik A/S, Wellness Nordic, Aabentoft, Evondos og RotoBed

13:30: Aabentoft: Fokus på det tidlige til senere stadie af demens

14:00: Aster Schepel: Tovertafel: når sansestimulering kan påvirke demens

14:30: Jens Branebjerg, BRANE ApS:  Automatisk registrering af demente borgeres bevægelser og rapportering af døgnrytme endvidere vil Kirsten Gosvig, Plejecenterleder på Ålholmhjemmet i Hillerød supplere Jens indlæg, med cases fra brug af DEMOS-10 systemet på hendes plejecenter i efteråret 2017

15:00: Lone Gaedt: Teknologier på demensområdet

15:30: Tak for i dag

Konsulent Knud Damgaard Andersen fra Ældre- og Handicapforvaltningen kommer og fortæller om Odense Kommunes nye demensstrategi.

Strategien hviler på, og ligger i forlængelse af ÆHF som en Rehabiliterende Forvaltning. Alle metoder og faglige tilgange understøtter det at borgeren ses som en ligeværdig samarbejdspartner.
Forvaltningen understøtter borgerens ønsker og drømme, på baggrund af et stærkt tværfagligt samarbejde, og med udgangspunkt i mål og delmål, som bedst muligt hjælper borgeren på vej.

Strategien har tre fokusområder:

1) Livet i byen - det demensvenlige samfund: Odense har siden 2016 arbejdet med at blive mere demensvenlig.
Det sker fx i samarbejde med borgere med demens og deres familier, med frivillige, erhvervsliv, servicefag, andre offentlige institutioner.

Som en del af indsatsen uddannes demensvenner og demensven-instruktører. Der er ca. 3000 demensvenner, i alt fra busselskaber til apoteker og folkeskoler. Målet er at mindske eller fjerne barrierer, så livet med demens længst muligt kan ligne livet før sygdommen mest muligt.

2) Livet med demens i egen bolig: på et tidspunkt i et demensforløb får de fleste brug for støtte fra kommunen. Her er der forskellige tilbud til personer med demens og deres familier, men disse kan både udvikles og styrkes. Et eksempel er at den tidlige indsats nu også har forskningsbaserede tilbud om fysisk træning, kombineret med socialt og kognitivt stimulerende aktiviteter i mindre grupper. 

3) Livet i plejeboligen: når livet med demens fører til plejebolig for de mange, så skal indsatsen på plejecentrene også være stærk på demensområdet. Det handler om at sikre ensartethed i valg af metoder og faglige tilgange, og fx have fokus på stærke tværfaglige samarbejdsformer og møder, blandt andet for at forebygge udadreagerende adfærd.
Desuden fortælles om andre aktuelle tiltag, herunder samarbejdet mellem fynske kommuner og uddannelsesinstitutioner om et udviklingscenter for demens.

Aabentoft giver et indlæg med titlen: Stimulationsmuligheder i et tidligt stadie af demensudvikling

I vort oplæg vil vi tale om stimulationsmuligheder i henholdsvis et meget tidligt stadie af en demensudvikling, hvor vanskelighederne måske begynder at vise sig i forhold til fortsat at være aktiv i eget liv. Der er behov for hjælp til at kunne orientere sig i forhold til tid, sted, at kunne huske aftaler, tage initiativ og kunne gennemføre en almindelig dagligdags aktivitet. På dette stadie vil mange have gavn af kognitive hjælpemidler, som kan minde dem om og fastholde dem i tid, sted og aftaler, så de så vidt muligt fortsat kan være aktive i dagligdagen.

Udover dette vil vi også tale om stimulation senere i en demensudvikling, hvor der kan arbejdes målrettet med sansestimulation for at dæmpe og berolige urolige borgere eller omvendt stimulation for at ”vække” og aktivere mere stille og passive borgere. Mængden af sanseindtryk tilpasses den enkelte, så det rigtige niveau opnås. Forskellige former for lys, fiberoptik, vibration, lyd, musik og billedstimulation kan anvendes for at opnå velvære, nærvær og samvær.

Brug af sanserum kan også være et redskab til at stimulere hukommelse, erindringer, sprog, opmærksomhed og være et sted, hvor borgeren kan få løftet stemningslejet eller i det hele taget få reguleret deres følelser. Adfærdsforstyrrelser som fx ses som vandring, rastløshed, råb og apati kan reduceres. Udover dette er et sanserum med til at fastholde de kognitive, fysiske, funktionelle, rationelle og sensoriske evner hos den demente i længere tid. 

Dagen vil også byde på faglige oplæg, bl.a. om teknologier til demensområdet ved seniorkonsulent Lone Gaedt fra Teknologisk Institut. Lone Gaedt er ekspert ud i velfærdsteknologi rettet mod demensområdet – med specifik fokus på fx konkrete kognitive teknologier – både de gængse – og de der er mere ’cutting edge’. Lones fokus vil være, hvordan man kan underbygge borgernes funktionsevner og vedligeholde dem længst muligt. Hvordan kan velfærdsteknologi være med til at afhjælpe og aflaste pårørende, samt hvordan kan man benytte velfærdsteknologi i det rehabiliterende arbejde med demensramte.

Ydermere vil du på Temadagen møde Underviser Leila Orloff der sætter fokus på hvordan demens relatere sig til Social- og Sundhedsuddannelsen. Elevernes Demens-undervisning ligger under deres psykiatriperioden og som valgfag. SSA-uddannelsens psykiatripraktik kan, som noget forholdsvis nyt, nu foregå på et demensafsnit.

I Frokostpausen har du mulighed for at besøge ZBC center for Velfærdsteknologi. 

I den udvidede frokostpause kan du møde CareNet-medlemmet Pallas Informatik A/S, der har indgået et samarbejde med Konsulentfirmaet NORD om en digitalisering af redskabet NORD - Neutralt ObservationsRedskab til mennesker med Demens. NORD er et valideret redskab udviklet med og i praksis (www.redskab-nord.dk). Redskabet tager afsæt i Tom Kitwoods teori om personcentreret pleje og omsorg (Kitwood T, 2010) og er siden 2015 blevet udbredt i hjemmepleje og plejehjemssektoren i mere end 10 kommuner i Danmark.  Den digitale løsning er en webbaseret App, der betjenes på mobile enheder som smartphones, IPads og tablets og på pc, uafhængig af EOJ-systemer. App’ en bygger digitalt på konceptet i Pallas Digital Tidlig Opsporing med Hjulet, der er kendt og anvendes i en række danske kommuner.

Du kan i frokostpausen møde Wellness Nordic. Wellness Nordic præsenterer redskaber til sensorisk stimulation. 1) Wellness Nordic Gyngestolen er en gyngestol med blid automatisk gyngning. Gyngestolen har vist markante resultater med at skabe ro ifm. uro og udadreagerende adfærd hos personer med demens. Stolen har indlagt afstressningsmusik (MusiCure af Niels Eje).  2) Fiberdynen er en ny type vægtdyne uden hårde elementer. Den er blød og omsluttende som en almindelig dyne, og har samtidig vægten som skaber ro og kropsfornemmelse. 

Evondos vil også udstille i den udvidet frokostpause. Evondos har udviklet en automatisk medicineringstjeneste til langtidsmedicinerede, demente og ældre, der er omfattet af hjemmeplejen. Tjenesten består af en medicindispenser og et fjernplejesystem som benytter dosisdispenseret medicin. Evondos tjenesten hjælper borgeren med at huske at tage den rigtige medicindosis på det rigtige tidspunkt hvilket bidrager til, at borgeren opnår en betydeligt bedre sundhedstilstand og føler sig mere selvstændig. Evondos Servicen gør det muligt at  have en mere fleksibel planlægning i hjemmeplejen. Dispenseren kan være med til at frigøre mere tid til selve plejen og vigtige samtaler med borgeren. Tjenesten forbedrer plejekvaliteten og giver væsentlige direkte omkostningsbesparelser. 

Ydermere kan du i frokostpausen møde RotoBed. RotoBed® har designet og udviklet nye unikke roterende plejesenge. Borgere med smerter og /eller bevægehandicaps kan med en RotoBed® seng klare sig selv derhjemme i længere tid – eller gå fra to hjælpere til én. Beboere på plejehjem får højere livskvalitet, plejerne får bedre arbejdsmiljø, og plejehjemmet opnår store besparelser med senge fra RotoBed®. Dansk design og produktion af høj kvalitet, fremstillet af bæredygtige og langtidsholdbare materialer. 

Tovertafel er et legende produkt som stimulerer ældre med demens til fysisk og kognitiv aktivitet og socialt samvær.

Der er to forskellige spil-pakker.

1.Det ene er velegnet til folk med demens i den moderate og sene fase

2. Det andet er til folk med demens i tidlige fase, der oftest bliver brugt i demens-dagcentre, hvor funktionsniveauet er højere.

Spillene bliver projiceret ned på bordet og reagerer på hånd – og armbevægelser. Spillene er udviklet sammen med de ældre og er derfor perfekt tilpasset deres behov. Tovertafel skaber en glad og stemning, og kan bruges som selvstændig aktivitet, men sørger også for værdifuld interaktion med pårørende, plejepersonale og med andre medborgere.

Mange ældre med demens er passive en stor del af dagen, hvor de bare sidder og stirrer ud i luften uden rigtigt at have interaktion med deres nærmeste omgivelser. Dette er meget beklageligt, fordi apiti acclerer tilbagegangen af deres fysiske, mentale og emotionelle velbefindende. Deres muskler bliver stive, de keder sig og bliver måske endda deprimerede og deres kognitive evner halter bagud.

Initiativet i spillene ligger altid hos Tovertafel, fordi mennesker med demens ofte har det svært med at sætte sig selv i gang. Tovertafel giver regelmæssige sensoriske stimuli, så opmærksomheden hele tiden bliver ført tilbage til spillet.

BRANE ApS udvikler systemer til registrering af adfærd/aktiviteter og bevægelsesmønstre hos plejekrævende borgere. DEMOS-10 er et nyt system til automatisk registrering af døgnrytme og søvnmønstre hos plejehjemsbeboere med demens.

Systemet registrerer minut for minut døgnet rundt om beboeren ligger, sidder, står eller går, og om han er i ro eller aktiv. De registrerede data giver et objektivt grundlag for at personalet kan optimere plejen.

Jens Branebjerg, direktør for BRANE ApS vil introducere DEMOS-10 der automatisk registrere demente borgeres bevægelser og rapportering af døgnrytme (mig). Derudover vil Jens Branebjerg fortælle om den fordel som DEMOS-10 har for kommunikationen med pårørende, kvalitetoptimering af plejen og evaluering af nye demensteknologier. Til sidst, vil en plejehjemsbruger af DEMOS-10 fortælle om deres erfaringer ved brug af DEMOS-10.

Endvidere vil Kirsten Gosvig, Plejecenterleder på Ålholmhjemmet i Hillerrød. Kirsten vil supplere Jens indlæg med cases fra brug af DEMOS-10 systemet på hendes plejecenter i efteråret 2017.

OK-Fonden har sammen med Støtteforeningen Margurittens Venner gennem længere tid søgt en kommunal partner til at udvikle en bydel, som er særligt indrettet til at støtte og give livskvalitet til mennesker med demens. Valget faldt på Odense Kommune og samarbejdserklæringen blev underskrevet d. 3. juni 2015. Arkitekten Tomas Engelbrechtsen, som er medinitiativtager til projektet, vil fortælle om samarbejdet med OK Fonden fra sit perspektiv som bestyrelsesmedlem af Margurittens Venner. Han fortæller bl.a. om forprojektet, der skulle muliggøre samskabelsen (offentligt og privat) af et banebrydende socialt, psykisk og fysisk miljø, hvor mennesker kan blomstre – også med en så alvorlig sygdom som demens.

Tomas Engelbrechtsen er desuden involveret i Demensalliancens ’demensbolig-rejsehold’, som giver rådgivning til kommuner og plejecentre om, hvordan de bedst kan indrette boliger for mennesker med demens.

Praktisk information

Tid: 22.03.2018 kl. 09:30-16:00

Sted: Selandia Park 8, 4100 Ringsted

Arrangør: CareNet

Pris for CareNet-medlemmer: Gratis

Pris for ikke-medlemmer: 1.995 kroner eksklusiv moms.

Tilmelding: Senest den 15. marts 2018. Ved afbud efter den 15. marts 2018 eller ved udeblivelse på dagen betales et no-show-gebyr på 500 kr. eksklusiv moms.

Log ind med din CareNet-profil i feltet øverst til højre og tilmeld dig temadagen. Hvis du ikke allerede har en profil, kan du oprette en gratis her.