Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
CareNet-Temadag: Hvad sker der når implementeringsprocessen er slut?

CareNet-Temadag: Hvad sker der når implementeringsprocessen er slut?

04. maj 2017 12:30 - 15:30
Sted: SOSU Sjælland Ringsted, Selandia Park 6-8, Ringsted

Velfærdsteknologi er afhængig af en vellykket implementering. Flere har nok overvejet om deres organisation får tilstrækkeligt ud af projektet. Derfor inviterer CareNet i samarbejde med SOSU Sjællands Center for Velfærdsteknologi til en temadag om, hvilke redskaber der nødvendige for en succesfuld implementering af velfærdsteknologi 

Når det kommer til velfærdsteknologi er ens succes direkte afhængig af en vellykket implementering. Det handler det om at kende sit mål og vide, hvilke indsatser, der er nødvendige undervejs for at lancere og indføre det nye redskab i værktøjskassen.

På samme måde er det vigtigt, når "projektperioden" er ovre og det gælder den rå drift. Hvor står vi så? Her er det vigtigt, at den gode gejst fra implementeringen flytter med over.

Idriftsættelse er på mange måder nabo til "implementering". Her er fokus i høj grad på at sikre en forankring og bygge en god afstemning mellem organisation og teknologi. Målet er at sikre en række løftestænger, som kan anvendes året rundt - for at give maksimalt udbytte af den nye teknologi. Fælles for mange velfærdsteknologier er, at det kræver tid at se gevinsterne blomstre i dagligdagen. Implementering skal betragtes som en proces, der har en fortid og en eftertid, som er afgørende for, om man lykkes med at opnå resultater.

Temadagen kommer derfor til at lægge vægt på, hvordan man kan få gejsten fra projektperioden og implementeringen til at gå hånd i hånd. Til CareNets-temadag kommer de to velfærdsteknologiske virksomheder: Sekoia og DoseSystem. Begge virksomheder har succes med implementeringen af velfærdsteknologi. 

Sekoia er en planlægningsløsning med flere end 30 applikationer, som sætter personalets faglighed i fokus og løfter arbejdsgangene inden for pleje og omsorg. Hvor kommunikationen ikke længere foregår med små gule sedler og bunker af papir, men gennem et overskueligt og brugervenligt digitalt værktøj tilpasset brugernes behov. Flere end 65 plejecentre og bosteder i 15 forskellige kommuner bruger allerede Sekoia, som månedligt håndterer mere end 1 million plejeopgaver, for 10.000 brugere.

Med Sekoia kan man, reducere kontortiden med 33%, øge ansigt-til-ansigt tid mellem borger og personale, reducere over 50% af utilsigtede hændelser og til sidst øge medarbejdertilfredsheden samt sænke sygefraværet.

Den anden velfærdsteknologiske virksomhed som deltager i CareNets-temadag er DoseSystem. DoseSystems DoseCan minder borgere om, hvornår de skal tage deres medicin. Så de bedre kan klare sig på egen hånd. Pårørende kan være trygge. Og plejepersonalet på bosteder, i hjemmeplejen og på plejehjem sikrer medicin til tiden og sparer ressourcer. Uden at forringe kvaliteten i servicen eller i borgernes liv.

DoseSystem forstår vigtigheden af en god og vellykket implementering i kommunerne og har derfor ansat en sygeplejerske til at stå for undervisningen, sparringen og supporten til sundhedspersonalet.

-  Vi lytter og forstår hvilken hverdag sundhedspersonalet står i til dagligt, også når vi går fra pilot til drift. DoseSystem er nemlig skabt for at løse problemer. Ikke skabe nye. Derfor er alt designet, udviklet og testet i Danmark i tæt samarbejde med plejepersonale og borgere, for at opnå en optimal implementering, fortæller Joy Christensen fra DoseSystem der i de sidste fem år har arbejdet med udvikling og implementering af velfærdsteknologi.

Hør også et indlæg fra Thorbjørn Thorbjørnsen, konsulent og projektleder, SOSU Sjælland, om velfærdsteknologiimplementering set fra et SOSU- og uddannelsesperspektiv, herunder, hvilke barrierer elever og kursister kommer med input om, samt om deres gode idéer - og om, hvordan SOSU-skolen har valgt at arbejde facilliterende med elevers og kursisters teknologikompetencer og deres kompetence til at indgå i implementeringsprocesser på deres ansættelsessted.

Program for dagen

12.30 Frivillig, let frokost

13.00 Når teknologi for alvor giver mening

13.15 Ida Christensen fra Odense Kommune og virksomhedscase (Sekoia)

13.45 Velfærdsteknologiimplementering og uddannelsesperspektivet: Thorbjørn Thorbjørnsen, SOSU Sjælland

14.15 Kaffepause

14.30 Fælles kommunal og virksomhedscase (DoseSystem)

15.00 Dialog og afrunding

15.30 Temadagen slutter

Praktisk information

Tid: 04.05.2017 kl. 12.30-15:30
Sted: SOSU Sjælland Ringsted, Selandia Park 6-8, Ringsted
Arrangør: CareNet og Center for Velfærdsteknologi, SOSU Sjælland

Tilmelding: Senest den 4. maj 2017. Ved afbud efter den 4. maj 2017 eller ved udeblivelse på dagen betales et gebyr på 500 kr. eksklusiv moms.

Log ind med din CareNet-profil i feltet øverst til højre og tilmeld dig temadagen. Hvis du ikke allerede har en profil, kan du oprette en gratis her.