Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Demens: Strategi, teknologi og udvikling (Varde)

Demens: Strategi, teknologi og udvikling (Varde)

22. marts 2017 09:30 - 16:00
Sted: Rådhusets lille kantine, Bytoften 2, Varde

- Arbejder du i din kommune med at videreudvikle indsatsen på demensområdet?

- Har du lyst til at høre andre kommuners erfaringer på området og indgå i vidensudveksling og dialog om, hvordan kommunerne kan optimere demensindsatsen og skabe bedre forhold for demensramte og deres pårørende?

- Har du løst til at dele din erfaringer på området med andre af landets kommuner - og debattere om best practice?

- Har du lyst til at se nye teknologier i relation til demens?


Så besøger CareNet Varde Kommune onsdag d. 22. marts 2017, hvor emnet er demens, demensvenlige kommuner, strategi og teknologi.

I forhold til den stigende demensbyrde i kommunerne, er de helt store udfordringer:

 • Den stigende mængde borgere med demens, som skal håndteres for samme mængde ressourcer.
 • Udfordringerne med at aktivere og håndtere borgere med demens,
 • Aflastning for pårørende
 • Hvordan man kan skabe et godt og meningsfuldt liv, for borgere og pårørende til personer med demens?
 • Hvordan kan man sikre den rehabiliterende tankegang ind i arbejde med demens, for at de demensramte kan opretholde deres funktionsniveau så lang tid som muligt?
 • Hvordan aktiverer man ’det øvrige samfund’ og skaber de bedst mulige rammer for at leve med en demenssygdom?

For at belyse disse udfordringer, har vi i CareNet allieret os med Varde Kommune, der er en af de første demensvenlige kommuner i Danmark. Varde Kommune har forpligtet sig til at arbejde inden for en overordnet strategisk ramme, der bl.a. omfatter bedre støtte til pårørende, kompetenceløft til personalet og et tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund.

Ældrekonsulent Mette Fuglsang Larsen i Varde Kommune fortæller om det strategiske arbejde og nye tiltag i arbejdet med at blive en demensvenlig kommune. Der vil blive fortalt om de udfordringer kommunen gang på gang løber ind i, hvorfor disse kan være udfordrende, samt hvordan kommunen har arbejdet for at løse dem.

Varde Kommune arbejder for tiden med at udvikle et demensvenlig lokalsamfund, og kommunen vil på dagen fortælle om, hvordan civilsamfundet kan gøre en stor forskel ved relativt enkle tiltag. Hør bl.a. det lokal udviklingsråd fortælle om erfaringer og arbejdet med at engagere ’almindelige borgere’ i indsatsen.

Varde Kommune har bl.a. gjort sig nogle indledende erfaringer med fysisk hård træning til yngre demensramte – og er interesseret i at matche disse erfaringer med eventuel ny teknologi på området. Varde Kommune ønsker at få italesat de erfaringer, som kommunen har fået på baggrund af indsatsen med træning, herunder om teknologien kan understøtte arbejdet med den enkelte borger.

En anden aktør er Odense Kommune, der for nylig har udarbejdet en demensstrategi. Konsulent Knud Damgaard Andersen fra Ældre- og Handicapforvaltningen kommer og fortæller om Odense Kommunes nye demensstrategi. Strategien hviler på, og ligger i forlængelse af ÆHF som en Rehabiliterende Forvaltning. Alle metoder og faglige tilgange understøtter derfor det individorienterede fokus, hvor borgeren ses som en ligeværdig samarbejdspartner. Forvaltningen understøtter borgerens ønsker og drømme, på baggrund af et stærkt tværfagligt samarbejde, og med udgangspunkt i mål og delmål, som bedst muligt hjælper borgeren på vej.

Strategien har tre fokusområder:

1) Livet i byen -den demensvenlige samfund”: I 2017 og frem arbejder Odense på at blive mere demensvenlig. Det sker bla. i samarbejde med især borgere med demens og deres familier, men også frivillige, erhvervsliv, servicefag, andre offentlige institutioner.
Borgerne skal fx pege på, hvor samfundet kan blive mere tilgængeligt og inkluderende for mennesker med demens. Målet er at mindske eller fjerne barrierer, så livet med demens længst muligt kan ligne livet før sygdommen mest muligt.

2) Livet med demens i egen bolig”: hvordan samspillet mellem de forskellige tilbud, der er til personer med demens og deres familier, fra kommunen kan styrkes. Fx så den tidlige indsats også har forskningsbaserede tilbud om fysisk træning, så der altid ydes individuel og målrettet rådgivning og støtte.  

3) Livet i plejeboligen”: skal løfte indsatsen på plejecentrene, sikre ensartethed i valg af metoder og faglige tilgange, og fx have fokus på stærke tværfaglige samarbejdsformer og møder, blandt andet for at forebygge udadreagerende adfærd.

Desuden vil oplægget komme ind på projektet om demensbydelen i Odense (kendt som ’Byen for Livet’), som er et samarbejde mellem Odense Kommune og OK-fonden, der skal udvikle og bygge en bydel med demensvenlige boliger og et plejecenter mm. , samt støtteforeningen Maguerittens Venner.

Odense Kommune vil også perspektivere de strategiske aspekter af den nye nationale demenshandlingsplan, især i relation til, hvordan Odense arbejder med at eksekvere handlingsplanen i praksis.  

Dagen vil også byde på faglige oplæg, bl.a. om teknologier til demensområdet ved seniorkonsulent Lone Gaedt fra Teknologisk Institut. Lone Gaedt er ekspert ud i velfærdsteknologi rettet mod demensområdet – med specifik fokus på fx konkrete kognitive teknologier – både de gængse – og de der er mere ’cutting edge’. Lones fokus vil være, hvordan man kan underbygge borgernes funktionsevner og vedligeholde dem længst muligt. Hvordan kan velfærdsteknologi være med til at afhjælpe og aflaste pårørende, samt hvordan kan man benytte velfærdsteknologi i det rehabiliterende arbejde med demensramte.

CareNet-medlemmt Zibo Athene vil komme med et fagligt indlæg om Sanseintegration og Sensorisk bearbejdning v/ ergoterapeut Lene Reinhold, Key Account Manager

Dagen vil også byde på produktpræsentationer i relation til demenspleje og diskussion, bl.a. fra CareNet-medlemmerne Wellness Nordic, Chromaviso, Zibo Athene, Tele Call og GDV Technology - samt TOVERTAFEL:

Zibo Athene A/S forhandler en række hjælpemidler, som i høj grad anvendes på ældre- og demensområdet i landets kommuner og regioner.

Zibo Athenes fagkonsulenter – ergoterapeuter og sygeplejersker samarbejder tæt med fagpersonalet på f.eks. demensafsnit, sygehuse, plejecentre, bosteder samt det bevilgende personale i kommuner, hvor virksomheden sparrer og rådgiver ifm. sambesøg hos borgere, vejledning og undervisning.

Zibo Athene arbejder bl.a. med tryksårsforbyggende og behandlende madrasser, lejringsløsninger samt sansestimulerende hjælpemidler, som anvendes for at skabe ro, både motorisk og mentalt og forbedre søvnkvalitet hos bl.a. personer med demens. Ved hjælp af sansestimulation kan man reducere utryghed, angst, udad reagerende adfærd og på den måde forbedre trivsel og livskvalitet.

Zibo Athene vil i løbet af dagen gennemgå sanseapparatet samt grundlæggende principper i forbindelse med sansestimulation og sanseintegrationsbehandling.

Wellness Nordic præsenterer redskaber til sensorisk stimulation.

Wellness Nordic Gyngestolen er en moderne gyngestol. Gyngestolen har vist markante resultater med at skabe ro ifm. udadreagerende adfærd, uro og depression, netop hos personer med demens. Stolen har stimuli både i form af gyngning og indlagt afslapningsmusik (MusiCure af Niels Eje). 

Fiberdynen er en ny type vægtdyne uden hårde elementer. Den er blød og omsluttende som en almindelig dyne, og har samtidig vægten som skaber ro og kropsfornemmelse.  

Wellness Nordics redskaber kan afprøves i løbet af dagen.

Chromaviso: Får vores borgere det rigtige lys? Døgnrytmelys til demens - forbedrer søvn og trivsel

Kom og hør ekspert i sundhedsfremmende lys, Kent Hvidtfeldt fra  Chromaviso, fortæller om døgnrytmelys til plejen og demens. Et lyskoncept, som understøtter borgernes døgnrytme og sikrer den gode søvn, restitution, trivsel og mindre depression blandt både borgere og personale – særligt efter nattevagt. Lyskonceptet er baseret på international forskning og flere og flere plejehjem og demenscentre anvender det med stor effekt og værdi. Hør bl.a. om nyeste vidensprojekter fra Aabenraa Psykiatri, Demens Centrum Aarhus, Lokalcenter Sønderskovhus og mange flere.

Mød også Tovertafel, der er et hollandsk produkt, som specielt er udviklet til at aktivere personer med demenssygdomme i mellemste og sidste fase. Det er et "tryllebord" med bevægende genstande, som kan påvirkes ved berøring, og stimulerer til fysisk og kognitiv aktivitet og socialt samvær. Faktisk er det bevægende billeder, som projekteres ned på et hvilket som helst bord og som reagerer på ens håndbevægelser. Projektoren kan evt. flyttes til andre borde efter behov.

Spillene er udviklet i samarbejde med mennesker med demens i forbindelse med phd-forskning ved det tekniske universitet TU-Delft og det frie universitet i Amsterdam.

Tele Call står bag løsningen DoMyDay, som er udviklet i tæt samarbejde med borgere, der har demens i den tidlige fase.

Med DoMyDay får borgeren en hverdag, der er præget af struktur og forøget selvstændighed. Den enkelte borger får mulighed for fortsat at leve ”det gamle liv” i egen bolig. Alt dette er muligt, på grund af DoMyDays simple opbygning, som tager afsæt i den enkeltes behov og ønsker for livet i egen bolig.

Tele Call står klar på dagen, til at vise hvor simpel og brugervenlig DoMyDay er. 

GDV Technology præsenterer deres add-on seng SPB - Sore Protective Bed:

For den tryktruede demente border, der har behov for natlige vendinger, kan oversengen også være nyttig da den sikrer, at borgeren kan få fuld nattesøvn uden at blive vækket. Dette sker vha. det forprogrammerede automatiske program, der foretager disse stillingsskifte meget langsomt og lydsvagt, netop så borgeren ikke vækkes. En anden fordel er, at personalet undgår aggressive/udadreagerende borgere da de ikke længere behøver vække dem i forbindelse med stillingsskifte om natten. Sengen kan desuden være med til at sansestimulere den demente borger vha. den vuggende funktion/stillingsskifte, således borgeren kan være bedre til at fastholde nuet og genkende pårørende. Til sidst kan sengen give en omvendt “krammer” - en omslutning af borgeren, der er med til at skabe tryghed for pågældende.

Ergolet deltager med GDV's SPB.

Praktisk information

Tid: 22.03.2017 kl. 09:30-16:00
Sted: Varde Kommune, Rådhuset, lille kantine, Bytoften 2, Varde
Arrangør: CareNet 

Tilmelding: senest den 19. marts 2017. Ved afbud efter den 19. marts 2017 eller ved udeblivelse på dagen betales et gebyr på 500 kr. eksklusiv moms.

Log ind med din CareNet-profil i feltet øverst til højre og tilmeld dig temadagen. Hvis du ikke allerede har en profil, kan du oprette en gratis her.

 

Program:

09.30: Ankomst og morgenmad

10.00: Velkomst ved netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz, CareNet

10.10: Velkommen til Varde Kommune ved Ældrechef Thorkild Sloth Pedersen

10:30: Ældrekonsulent Mette Fuglsang Larsen i Varde Kommune fortæller om det strategiske arbejde og nye tiltag i arbejdet med at blive en demensvenlig kommune. Der vil blive fortalt om de udfordringer kommunen gang på gang løber ind i, hvorfor disse kan være udfordrende, samt hvordan kommunen har arbejdet for at løse dem.

Varde Kommune arbejder for tiden med at udvikle et demensvenlig lokalsamfund, og kommunen vil på dagen fortælle om, hvordan civilsamfundet kan gøre en stor forskel ved relativt enkle tiltag. Hør bl.a. det lokal udviklingsråd fortælle om erfaringer og arbejdet med at engagere ’almindelige borgere’ i indsatsen.

Varde Kommune har bl.a. gjort sig nogle indledende erfaringer med fysisk hård træning til yngre demensramte – og er interesseret i at matche disse erfaringer med eventuel ny teknologi på området. Varde Kommune ønsker at få italesat de erfaringer, som kommunen har fået på baggrund af indsatsen med træning, herunder om teknologien kan understøtte arbejdet med den enkelte borger.

11.15: Konsulent Knud Damgaard Andersen fra Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune kommer og fortæller om Odense Kommunes nye demensstrategi. Strategien hviler på, og ligger i forlængelse af Ældre- og Handicapforvaltningen som en Rehabiliterende Forvaltning. Alle metoder og faglige tilgange understøtter derfor det individorienterede fokus, hvor borgeren ses som en ligeværdig samarbejdspartner. Forvaltningen understøtter borgerens ønsker og drømme, på baggrund af et stærkt tværfagligt samarbejde, og med udgangspunkt i mål og delmål, som bedst muligt hjælper borgeren på vej.

Knud Damgaard Andersen har stor erfaring demensområdet fra tidligere ansættelse ved bl.a. Socialstyrelsen i Odense, og Knud vil fortælle om den nationale handlingsplan for demens, som regeringen fik vedtaget i slutningen af 2016. Med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev regeringen og satspuljepartierne i 2016 enige om at afsætte 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan 2025. Aftalen prioriterer de 470 mio. kr. til konkrete initiativer på demensområdet under følgende fokusområder:

 • 1.Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
 • 2.Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
 • 3.Støtte til mennesker med demens og pårørende
 • 4.Demensvenlige boliger og samfund
 • 5.Øget videns-og kompetenceniveau

12:15: Frokost, netværk og teknologier

13:15: Ergoterapeut og key account manager Lene Reinhold fra CareNet-medlemmet Zibo Athene vil komme med et fagligt indlæg om Sanseintegration og Sensorisk bearbejdning: Sansestimulering - hele livet!

14:00: Teknologier til demensområdet ved seniorkonsulent Lone Gaedt fra Teknologisk Institut. Lone Gaedt er ekspert ud i velfærdsteknologi rettet mod demensområdet – med specifik fokus på fx konkrete kognitive teknologier – både de gængse – og de der er mere ’cutting edge’. Lones fokus vil være, hvordan man kan underbygge borgernes funktionsevner og vedligeholde dem længst muligt. Hvordan kan velfærdsteknologi være med til at afhjælpe og aflaste pårørende, samt hvordan kan man benytte velfærdsteknologi i det rehabiliterende arbejde med demensramte.

14:30: Demonstration af forskellige teknologier særligt rettet demensområdet: Zibo Athene, DoMyDay, Tele Call, Wellness Nordic, GDV Technology, Tovertafel, Chromaviso

16:00: Tak for i dag!