Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Velfærdsteknologikonsulent-uddannelsen

Velfærdsteknologikonsulent-uddannelsen

23. august 2016 09:00 - 18. oktober 2016 16:00
Sted: 5-dageskursus i hhv. Odense og Taastrup

Lad Teknologisk Institut klæde dig på til dine opgaver som velfærdsteknologikonsulent!

Velfærdsteknologi bliver en stadig mere central del af den kommunale opgaveløsning, og derfor stilles der store forventninger til, hvad velfærdsteknologiprojekter bibringer af gevinster.

Men det er vanskeligt at gevinstrealisere, uanset om de forventede gevinster er i forhold til økonomi, arbejdsmiljø eller forbedret livskvalitet. Denne problemstilling handler om en kompleks kommunal virkelighed, hvor velfærdsteknologi i særdeleshed udfordrer de kommunale ledere, medarbejdere og borgere.

Derfor har Teknologisk Institut udviklet velfærdsteknologikonsulent-uddannelsen, der klæder velfærdsteknologikonsulenter og projektledere på til de mangefacetterede opgaver. Deltagerne sikres det største læringsudbytte, når forløbet tager afsæt i deltagernes virkelighed og udfordringer. Derfor arbejder deltageren gennem hele forløbet med en case fra egen organisation. Casen tager sit udgangspunkt i en forestående eller allerede iværksat implementeringsproces.

Udbytte

Velfærdsteknologiprojekter ofte bliver (meget forenklet) omtalt som kultur-projekter. På velfærdsteknologiuddannelsen for konsulenter og projektledere bliver du klædt på til at aflæse de bagliggende udfordringer ved implementering af velfærdsteknologi, som du, som forandringsleder, møder direkte eller indirekte og du vil få en række værktøjer/tilgange til at arbejde med disse udfordringer.

Uddannelsen indeholder blandt andet emnerne:

  • Professionsidentitet, professionalisme og velfærdsteknologi
  • Velfærdsteknologiske problemstillinger, herunder faglige, arbejdsmiljømæssige, teknologiske, etiske, innovative og økonomiske faktorer
  • Ny borgerrolle i anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger
  • Teknologiopfattelser
  • Forandringsledelse
  • Ledelse og facilitering af processer for vurdering af forudsætninger og konsekvenser af valg af velfærdsteknologiske løsninger
  • Forberedelse og ledelse af indsatsen
  • Teknologiudvælgelse og teknologivurdering
  • Ledelse af forandring af arbejdsgange og -processer
  • Opfølgning, dokumentation og evaluering

Det er muligt at gå til mundtlig eksamen og dermed opnå teknologisk instituts certificering som Velfærdsteknologikonsulent. Der vil til eksamen blive taget udgangspunkt i den individuelle case, som du har arbejdet med under dit undervisningsforløb. Der gives karakter efter den gældende 7-trins-karakterskala. Højeste karakter er 12, og 02 er beståelseskarakter.

Målgruppe

Velfærdsteknologikonsulenter og velfærdsteknologiprojektledere.

Varighed

5 undervisningsgange af 1 dags varighed.
Hertil skal tillægges eksamen, der er frivillig.

Underviser

Kursusleder: Seniorkonsulent Peter Vest. Peter er en erfaren underviser med mange års erfaring i lederstillinger på forskellige niveauer med ansvar for implementering af teknologi.
Øvrige undervisere: Centerchef Jørgen Løkkegaard, seniorkonsulent Lone Gaedt, erhvervsPhD-studerende Lykke Brogaard Bertel m.fl.

Pris

CareNet-medlemmer: 11.050 kroner
Ikke-medlemmer: 13.800 kr. pr. deltager inklusiv forplejning på alle kursusdage
Eksamen: 1.500 kr. pr. deltager.

CareNet's medlemmer opnår rabat på minus 20% af deltagerprisen.

Tilmelding

Senest en måned før første undervisningsdag.

"Vi kender alle en robotstøvsuger, men hvad er der ellers? Uddannelsen gav mig et fantastisk godt helhedsindblik i, hvad der rører sig på markedet lige nu, men også et indblik i måden, man kan arbejde med velfærdsteknologi på og forklare det internt i organisationen," projektleder Reidun Jakobsen fra Guldborgsund Kommune. Læs flere udtalelser her.

Læs mere her