Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
CareNet-Temadag: Forebyggelse med sundheds- og velfærdsteknologi

CareNet-Temadag: Forebyggelse med sundheds- og velfærdsteknologi

23. april 2024 09:00 - 15:00
Sted: Plejecenter Sølund, Ryesgade 20A, 2200 København

TEMADAGEN AFHOLDES I SAMARBEJDE MED MEDLEM KØBENHAVNS KOMMUNE


MERE FOREBYGGELSE MED FÆRRE HÆNDER?

Temadagen sætter fokus på, hvordan det kan lade sig gøre at nå flere borgere med mere effektfulde forebyggelsesindsatser - uden at bruge flere personaleressourcer.

Betydningen af forebyggelsesindsatser er nogle af hovedbudskaberne i den nationale dagsorden. Hvis det danske sundhedsvæsen fortsat skal hænge sammen, er der behov for nye måder at håndtere de demografiske udfordringer, stigende antal borgere med kroniske lidelser og multisygdom, kombineret med rekrutteringsudfordringer.

TILMELD DIG HER

Heldigvis viste Sundhedsstyrelsens 2023 rapport om sygdomsbyrden tydeligt, at en række af de mest omkostningstunge sygdomme i Danmark også er sygdomme, der i et vist omfang  kan forebygges med den rette indsats.

Sygdomme som diabetes, KOL, apopleksi, demens, gigt samt ryg- og nakkesmerter er omkostningstunge på bl.a. livskvalitet, produktionstab, ressourceforbrug og økonomi, særligt i kommunerne.

I januar 2024 fik de kommunale forebyggelsestilbud nye kvalitetsstandarder* for borgere med kronisk sygdom.

-      Men kræver mere forebyggelse flere hænder?

-      Er der nye veje og andre veje til forebyggelsesindsatser?

-      Hvordan spiller nye sundheds-og velfærdsteknologier ind?


* Formålet med forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom er at give borgeren indsigt, redskaber og tro på egne evner, som over tid kan føre til bedre håndtering af livet med kronisk(e) sygdom(me) fx for bedret helbredsstatus, egenomsorg og sundhedsadfærd. 


Temadagen er arrangeret af CareNet i samarbejde med Københavns Kommune og en række centrale aktører inden for digitalisering og forebyggelse.

MØD BLANDT ANDRE:

 • Ann Rasmussen, chefkonsulent, Afdeling for Velfærdsinnovation, Københavns Kommune
 • Lars Damkjær, chefkonsulent, Afdeling for Rehabilitering, Københavns Kommune
 • Majbritt Brishøj Pedersen, fysioterapeut, Københavns Kommune
 • Anna-Britt Krog, IT-projektleder, Digital Innovation, Region Syddanmark
 • Mette Grønfeldt, specialkonsulent, Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Københavns Kommune
 • Ditte Hald, sygeplejerske, projektmedarbejder, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
 • Mette Callsen, specialkonsulent, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
 • Helpii
 • Selfback
 • ExorLive
 • Abbott Diabets Care - FreeStyle Libre
 • Rikke Terp, Postdoc, RN, Ph.d., Klinisk sygeplejespecialist, Afdeling for Medicinske Sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital


PROGRAM (MED FORBEHOLD FOR JUSTERINGER):

09.00: Ankomst, morgenmad og netværk


09.45: Velkommen til CareNet-Temadag og til Plejecenter Sølund

v. Anders Lyck Fogh-Schultz, netværksleder i CareNet samt Ann Rasmussen og Lars Damkjær, Københavns Kommune


10.00: Samarbejde mellem forebyggelse og genoptræning

v. Mette Grønfeldt, specialkonsulent, Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Københavns Kommune


10.30: CASE 1: Helpii til egenmestring

Helpii er et digitalt værktøj, der forebygger fald og inkontinensproblemer. Helpii formidler evidensbaseret træningsøvelser og sundhedsinformation på en let tilgængelig måde. Med Helpii kan kommunen digitalisere forebyggelses- og rehabiliteringsindsatsen og dermed understøtte borgernes egenmestering.

I casen vil Københavns Kommune præsentere, hvordan Helpii er blevet implementeret som et digitalt værktøj, der skaber værdi som led i inkontinensindsatsen.

Helpii vil præsentere de tre koncepter: 'Digital forebyggelse', 'Digitale ydelser' og 'Digitale hjælpe-værktøjer', der alle understøtter princippet om 'teknologi først' i det forebyggende og rehabiliterende arbejde.

v. Majbritt Brishøj Pedersen, fysioterapeut, Københavns Kommune og Helpii.


11.00: CASE 2: Det Digitale Sundhedscenter

Det Digitale Sundhedscenter deler deres store erfaring med at udvikle og integrere digitale løsninger i kommunernes sundhedscentre. De digitale løsninger skal understøtte og supplere de sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, som sundhedscentrene allerede har.

v. Anna-Britt Krog, IT-projektleder, Digital Innovation, Region Syd


11.30: Frokost og netværk


12.15: CASE 3: Brugen af Selfback i kommunalt regi

Selfback-appen er et evidensbaseret digitalt redskab og en egenmestringsplatform for uspecifikke lænderygsmerter, der er baseret på forskning af førende forskere inden for det muskuloskeletale område - og som er en fast del af tilbuddet til alle rygpatienter i kommunalt regi.

v. Selfback og kommune-case (TBA)


12.45: CASE 4: ExorLive Borger App

ExorLive er en app-baseret træningsløsning til alle aldre. Løsningen sikrer tidlig forebyggelse og motivering til træning samt nem adgang til deling af data til terapeuten. Dataadgangen omfatter videobilleder og skriftlige beskrivelser, der alle er vigtige data, og som giver indblik i borgerens genoptræning.

Næstved Kommune arbejder med ExorLives Kommune app og har gjort sig tanker om indsatsområder og effekter. Hvordan kan vi som kommune arbejde digitalt forebyggende med vores borgere? Hvilke muligheder giver det for sundhed, træning og forebyggelse, når man kan arbejde med en borgerrettet app for digital træning?

Derudover vil der være inspiration fra Sverige og Norge i forhold til deres brug af en Kommune app til digitale indsatser for træning og forebyggelse.

v. Karina Holm Petersen, konstitueret Teamleder, Næstved Kommune og ExorLive


13.15: CASE 5: Diabetes rehabilitering med Abbott FreeStyle Libre

Aarhus Kommune har tilbage i 2020 testet kontinuerlige glukosemålere fra Abbott Freestyle Libre gennem 3 prøvehandlinger i hjemmeplejen og sundhedsenhederne hos borgere, der modtager hjælp til blodsukkermålingerne fra kommunen. Prøvehandlingerne viste stor potentiel tidsbesparelse for de sygeplejefaglige medarbejdere i kommunen og større frihed og livskvalitet for borgerne.

Der gives en status på implementeringsprocessen. 

v. Ditte Hald, sygeplejerske, projektmedarbejder, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og Mette Callsen, specialkonsulent, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune samt Abbott Diabetes Care


13: 45: KEYNOTE: Hvordan sikrer vi at vores ældre borgere har gavn af sundhedsteknologi?

I sin forskning arbejder Rikke Terp med, hvordan vi i højere grad kan involvere og samarbejde med ældre borgere omkring en bedre sundhedsadfærd med hensyn til bl.a. ernæring.

Ud fra erfaringer og forskningsresultater præsenter oplægget, hvad der har betydning for at ældre borgere, og selv de mest skrøbelige, kan anvende og få gavn af sundhedsteknologi. Kontekstens betydning for succesfuld implementering herunder de sundhedsprofessionelles rolle vil også blive præsenteret.

v. Rikke Terp, Postdoc, RN, Ph.d., Klinisk sygeplejespecialist, Afdeling for Medicinske Sygdomme,Herlev og Gentofte Hospital

14.15: NETVÆRK OG TAK FOR I DAG

 

TILMELD DIG HER


PRAKTISK INFORMATION:

Tid: 23. april 2024 kl. 09.00 – 15.00

Sted: Plejecenter Sølund, Ryesgade 20A, 2200 København

Arrangør: CareNet - Dansk netværk for sundheds- og velfærdsteknologi i samarbejde med medlem Københavns Kommune

Målgruppe: Alle - konsulenter, frontpersonale, faglige og strategiske ledere og politikere - samt producenter og leverandører (arrangementet er åbent for alle).

Pris for CareNet-medlemmer: Gratis.

Pris for Danish.Care-medlemmer: 795 kroner eksklusiv moms.

Pris for ikke-medlemmer: 995 kroner eksklusiv moms.

Prisen er inklusiv fuld forplejning i løbet af dagen.

Tilmelding: Senest d. 16. april 2024.

Ved afbud efter d. 16. april. 2024 eller ved udeblivelse på dagen betaler CareNet-medlemmer et no-show-gebyr på 500 kr. eksklusiv moms.

Ikke-medlemmer betaler fuld pris for deltagelse – også ved afbud efter tilmeldingsfristen eller ved udeblivelse på dagen.

Afbud sendes pr. mail til netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz på: alfs@danish.care

TILMELD DIG HER