Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
10 gode cases: Velfærdsteknologi i de danske kommuner

10 gode cases: Velfærdsteknologi i de danske kommuner

07. juni 2023 09:00 - 16:00
Sted: Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark - SOSU H Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby

 

VIDENSDELING, BEST PRACTICE OG TEKNOLOGI-BASAR!

Vær med når CareNet i samarbejde med medlem Videnscenter for Velfærdsteknologi afholder temadag d. 7. juni 2023 under overskriften: 10 gode cases: Velfærdsteknologi i de danske kommuner.

Dagens program vil præsentere en lang række cases med fokus på implementering fra kommuner, regioner og hospitalsområdet på tværs af Danmark.

TILMELD DIG HER

Underoverskriften for temadage er: vidensdeling og best practice, så det er oplagt, at din/jeres case har format til at inspirere både deltagere på dagen samt velfærdsteknologi-kollegaer fra hele landet.

De valgte cases til dagen vil omhandle implementeringsprojekter, hvor en løsning eller teknologi er kommet i godt i drift, men det er også interessant at italesætte udfordringer og tilpasninger undervejs i processen. Det er her, hvor vi lærer af hinanden.

Case-oplæg vil være af cirka 20-25 minutters varighed. Vi planlægger efter cirka 10 cases, men der kan være plads til flere.

Dagen foregår hos Videnscenter for Velfærdsteknologi, der er medarrangør.

CASES:

1. Case: Brug af Qwiek.up til at skabe ro på afdelinger. Bedre arbejdsmiljø og øget velvære

For at have et balanceret og behageligt miljø, for både borgere og personale, er det vigtigt at have redskaber til at skabe ro på afdelingerne. Dette skaber et bedre arbejdsmiljø for personalet og øget velvære for borgerne. Det er vigtigt at disse løsninger økonomisk rentable, kan bruges i flere situationer og kan bruges til flere borgere. I 2021 gennemførte Horsens Kommune en afprøvning af Qwiek.up med fokus på disse parametre. Dette vil Peter Isaksen (fra Qwiek) Malene Storgaard Jensen (Udviklingskonsulent, Horsens Kommune) og Jeanette Lindér (Ergoterapeut, Horsens Kommune) fortælle om.

2. Case: Mobilize Me: Strukturværktøjer til mennesker med kognitive udfordringer

Mobilize Me har efter en succesfuld implementering tegnet en bred kommuneaftale i Horsens. Aftalen betyder at Horsens Kommune bruger Mobilize Me's tre værktøjer: Mobilize Me, PlaNet og LiMo som primære strukturværktøjer til neurodivergente og mennesker med kognitive udfordringer. Oplægget gennemgår implementeringsprocessen fra tidsbegrænset pilotprojekt til fast aftale. Derudover kigger vi på, hvordan digitale værktøjer i stedet for fysiske giver smidighed ved f.eks. udskiftning i personalegruppen og samtidig bidrager til social og samfundsmæssig bæredygtighed i organisationen".

3. Case: Tryghedsskabende og miljøvenlig indretning på plejehjem

Sonovision har arbejdet med kunst og akustik i behandlings- og plejemiljøer siden 2011. Virksomheden tager udgangspunkt i forskning i hvilke typer billedudsmykning, der fremmer trivsel og velvære i plejehjem, bosteder og hospitaler. Sonovisions aluminiumsprofiler er produceret på grøn strøm ligesom man garanterer 100% recycling af udtjente produkter. Egenskaber som tidløse motiver, modstandsdygtighed over for sollys og rengøring samt genbestillingssikkerhed bidrager yderligere til den miljøvenlige profil.

4. Case: Den intelligente ble ABENA Nova

Intelligente bleer er i drift i flere kommuner på plejehjem og i hjemmepleje i hele Danmark.

I oplægget vil der blive præsenteret udfordringer og tilpasninger fra implementeringen i hjemmeplejen, sammenlignet med implementeringen på plejecentre. Erfaringen viser, at vejen til en succesfuld implementering indeholder mange facetter, som er vigtigt at have øje for.

ABENA Nova bidrager til en bæredygtig løsning. Vi vil fremlægge erfaringer fra plejehjem, hvor der bruges færre bleer og udføres mindre vask af tøj. Endvidere viser erfaringen også, at plejepersonalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø forbedres ved brug af ABENA Nova.

5. Case: Med brug af DigiRehab sænkes behovet og efterspørgslen på hjemmepleje

For at afhjælpe det stigende pres på kommunens hjemmepleje er Ringsted Kommune startet op med DigiRehab. Med DigiRehab kan styrketræning komme ud til flere borgere, som derved kan opnå et bedre funktionsniveau og et mindre behov for hjemmepleje.

DigiRehabs træningsværktøj gør det muligt for flere faggrupper, ofte SOSU, at udføre træning med de ældre. Systemet sikrer et individuelt program, der kan udføres sikkert og med god kvalitet. Med DigiRehab opnås ikke blot en lettere måde at håndtere eksisterende udfordringer; men fjerner udfordringerne med det faldende funktionsniveau hos borgerne, så de igen kan håndtere eget liv mere selvstændigt.

Casen handler om processen fra beslutningen om at starte, til en velkørende drift af indsatsen.

Hvilke fokusområder, der har været nøglen til en god implementering og efterfølgende robust drift i en hjemmepleje, der ellers oplever stigende pres. Herunder også de udfordringer der var undervejs, hvordan de blev opdaget og efterfølgende løst.

Casen vil blive præsenteret af Camilla Hove Lund, leder af hjemmeplejen i Ringsted og Kasper Møller Nielsen, implementeringschef i DigiRehab.

Flere cases annonceres løbende.

 

Programmet er under udarbejdelse, og du har mulighed for at komme med input!

Vi leder efter en række gode cases, som du fra kommunen, regionen, hospitalet, eller fra producent- og leverandørsiden har lyst til at dele med netværket. Eller måske du har en anden idé til dagen?

For at komme i betragtning til programmet skal du blot kontakte netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz på telefon: 2299 3244 eller mail: alfs@danish.care og fortælle om din ide til et oplæg.

Et tema for dagen er BÆREDYGTIGHED, og det har interesse for os, fra både CareNet og fra Videnscenter for Velfærdsteknologi, at jeres cases, præsentationer og løsninger på dagen, har en bæredygtighedsvinkel.

 

TILMELD DIG HER

Mulighed for stand til temadagen
Der er også plads til en lang række stande fra producent- og forhandler-siden i CareNet på temadagen. Her kan du fremvise produkter og løsninger til deltagerne. Kontakt netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz for at høre mere om stand-mulighed.  

STANDE:

Flere stande annonceres løbende.


PRAKTISK INFORMATION:

Tid: 7. juni 2023 kl. 09.00 – 16.00

Sted: Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark - SOSU H Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby.

Arrangør: CareNet - Nationalt Netværk for Velfærdsteknologi i samarbejde med medlem Videnscenter for Velfærdsteknologi.

Målgruppe: Alle - frontpersonale, faglige og strategiske ledere og politikere - samt producenter og leverandører (arrangementet er åbent for alle).

I løbet af dagen vil der være Teknologi-basar med produkt- og løsningsfremvisning, og studerende fra SOSU H vil kigge nysgerrigt med.

Pris for CareNet-medlemmer: Gratis.

Pris for Danish.Care-medlemmer: 995 kroner eksklusiv moms.

Pris for ikke-medlemmer: 1.495 kroner eksklusiv moms.

Prisen er inklusiv fuld forplejning i løbet af dagen.

Tilmelding: Senest d. 1. juni 2023.

Ved afbud efter d. 1. juni 2023 eller ved udeblivelse på dagen betaler CareNet-medlemmer et no-show-gebyr på 500 kr. eksklusiv moms.

Ikke-medlemmer betaler fuld pris for deltagelse – også ved afbud efter tilmeldingsfristen eller ved udeblivelse på dagen.

Afbud sendes pr. mail til netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz på: alfs@danish.care

TILMELD DIG HER