Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
CareNet-Temadag: Nænsom pleje af sårbare borgere med velfærdsteknologi

CareNet-Temadag: Nænsom pleje af sårbare borgere med velfærdsteknologi

26. oktober 2021 09:30 - 16:00
Sted: Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark, SOSU H, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby

Den 26. oktober inviterer CareNet i samarbejde med medlem Køge Kommune - og vært Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark på SOSU H i Brøndby - ind til en faglig temadag med fokus på teknologier og hjælpemidler, der kompenserer og understøtter den daglige drift på plejehjem, demensenheder og plejeboliger til gavn for især borgere med demens eller uro samt deres pårørende og personale.

Vi zoomer ind på løsninger, som understøtter den plejekrævende hverdag - herunder tryksårs- og faldforebyggelse, forflytning, døgn- og søvnrytme, livskvalitet, sansestimulering, sensorbaseret personcentreret omsorg samt digitalt og visuelt tilsyn. Det gør vi med case-oplæg fra kommuner, fagpersoner og aktører fra leverandørfeltet.

Når du går fra temadagen, vil det være med specifik viden om:

  • Hvordan teknologi kan være med til at forbedre hverdagen for borgere med bl.a. demens og uro samt deres pårørende og personale
  • Pleje med hjælp af teknologi i plejesenge ved borgere med demenssygdom
  • Teknologier, som kan bidrage til en højere grad af nænsom pleje og øget sikkerhed – blandt andet med sansestimulering og -påvirkning
  • Digitale løsninger til tilsyn
  • Sensor- og IOT-baserede løsninger
  • Ny inspiration fra producet- og leverandørfeltet

TILMEDLD DIG HER

Program

09.00-09.45

Ankomst og morgenmad

Kom i god tid, og lad morgenroen sænke sig

 

09.45-10.00

Velkommen til Videnscenter for Velfærdsteknologi /Østdanmark - dagens vært

V. Lars Jørgensen, velfærdsteknologisk konsulent og Mikkel Gram Hansen, velfærdsteknologisk konsulent

Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark er etableret under overskriften ”Mennesker, Velfærd og Teknologi”. Vi har mennesket i fokus når vi taler velfærd, med respekt for, at ønsker og behov er forskellige for det enkelte menneske. Teknologien skal ikke fylde i en velfærdsteknologisk hverdag, men være med til at understøtte brugen af disse.

 

10.00-10.05

Velkomst og dagens faglige tema

V. netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz

 

10.05-10.20

Velkommen til Køge Kommune!

V. Jette Flarup, velfærdsteknologikonsulent, velfærdsforvaltningen

Spotlight, Køge Kommune: Oplæg om Køge Kommunes arbejde med hjælpemidler og velfærdsteknologi

Hør bl.a om forskellige faglige nedslagspunkter i Køges faglige arbejde, fx:

Smooth-projekt med SDU: Seamless huMan-robot interactiOn fOr THe support of elderly people. 

SMOOTH’s formål er at udvikle en robot, som kan støtte personale og ældre på plejehjem. SDU vil derfor udvikle et generisk og tilpasningsdygtig robotstyringssystem samt en modulopbygget mobil robot platform. De forventer, at dette avancerede styresystem vil sikre en naturlig, rettidig og hensigtsmæssig interaktion mellem robot og bruger i 3 brugerscenarier. I alle 3 brugerscenarier anvendes samme robotplatform og derved skabes en kommerciel bæredygtig løsning. Robotterne skal problemfrit og robust interagere med brugeren. Læs mere om Smooth her

 

10.20-10.35

Case: Implementering af Soft Tilt – kort introduktion

V. Jette Flarup

Køge Kommune har siden 2018 implementeret Soft Tilt på alle plejecentre. Resultaterne har blandt andet vist sig i forhold til forbedring af arbejdsmiljøet, øget tryghed hos borgere med demenssygdom, færre forstyrrelser til natlige vendinger og forbedringer i forhold til trykaflastning og forflytning.

Om casen: Soft Tilt 2.0 er et elektrisk tilbehør til plejesenge, som er designet til at følge sengens liggeflade, og den kan dermed anvendes til trykaflastning, behandling af tryksår, sidelejring, hjælp til forflytning og sansestimulering. Via en vuggefunktion kan Soft Tilt være med til at sikre personer med demens ro, tryghed og forbedret søvnkvalitet. Læs mere om Soft Tilt her

 

10.35-11.45

Pleje med hjælp af teknologi i plejesenge ved borgere med demenssygdom

Vi ser nærmere på Case’en Soft Tilt fra 4 nedslagspunkter:

  1. Forflytningskonsulent med fokus på arbejdsmiljø, opmærksomhed på arbejdsstillinger og hensynet til driften v. Marie Kirkegaard Petersen, forflytningskonsulent og fysioterapeut

  2. SOSU-medarbejder med fokus fra plejen i forhold til hands-on erfaringer, herunder gevinster og effekter v. Annelise Sørensen SOSU assistent og forflytningsvejleder og Nethe Paepke, SOSU-assistent

  3. Sårsygeplejerske med fokus på forebyggelse og behandling af tryksår, herunder at spotte borgere, der har gavn af teknologien, borger-match – den rette løsning på rette tid og sted v. Birgit Andersen. Sårsygeplejerske

  4. Ergoterapeut med fokus på demensvinklen, hvor vi ser på Soft Tilt i forhold til borgere med en demenssygdom v. Carina Rehsø Bøgh Jakobsen., ergoterapeut

 

11.45-12.45

Frokost, netværk og teknologifokus:

Se dagens teknologiske løsninger med mulighed for fremvisning sammen med studerende ved SOSU H i Brøndby.

Mød: Invacare, RoomMate, BRANE, Waer&Care, Intelligent CARE, Atea mfl.

 

12.45-13.15

Case: Forpilot-afprøvning af RoomMate

Case fra Køge Kommune v. Køge Kommune, RoomMate og dansk forhandler Atea.

RoomMate er en ny, digital løsning til anonym og sikker tilsyn af beboere på plejehjem, institutioner og private hjem med aktiv og passiv varsling.  RoomMate varsler risikosituationer - eksempelvis ved fald - uden at forstyrre borgeren om natten. Læs mere om RoomMate her

Fra Atea deltager Lars Hjordt Reuter, Business and Product Manager

 

13.15.13.45

Case: Brug af Big Data: Opsporing af sygdom med kunstig intelligens

Bliv introduceret for et spændende, nyt projekt i Køge Kommune om opsporing af sygdom ved ældre med algoritme v. Signe Hermansen, chefkonsulent Køge Kommune

Er borgeren i hjemmeplejen i særlig risiko for at udvikle sygdom i en grad, der kræver indlæggelse? I projektet udvikles en algoritme, som på baggrund af eksisterende data skal gøre medarbejderne i hjemmeplejen opmærksom på, når den enkelte borger er i risiko for indlæggelse. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Køge Kommune og Sjællands Universitetshospital.

 

13.45-14.00

Pause: Kaffe, vand og øvrige forfriskninger

 

14.00-14.30

Case: BRANE ApS: Løsning til direkte og automatisk registrering af døgnrytme og søvnmønstre

Formålet med BRANE ApS er at give plejepersonale objektive data om borgernes trivsel og velvære, så de kan optimere plejen af den enkelte borger. Læs mere om BRANE ApS her

 

14.30-15.00

Case: Wear&Care:Individuel inkontinenspleje til individuelle behov

V. Anne Cordel, produktchef, Wear&Care Technologies

Wear&Care er en sensorteknologi til bleer, der fortæller personalet, hvornår en ble skal skiftes, så den bliver skiftet til tiden. Derudover kan man lave udredning og bruge det som ledelsesværktøj, så målsætninger om bleskift opnås. Wear&Care en uafhængig sensorteknologi, dvs., at den passer til alle typer og mærker af bleer.

Forkert behandling af inkontinens har ofte store konsekvenser for borgerne og koster mange ressourcer i pleje- og sundhedssektoren, det brænder vi for at ændre på. Wear&Care Technologies udvikler og implementerer moderne velfærdsteknologiske løsninger indenfor urininkontinenspleje.

Læs mere om Wear&Care her

 

15.00-15.30

Case: IntelligentCARE

Demenssikring der kombinerer alarmtryk, vandrealarm og automatisk døroplåsning i en enhed. Læs mere om IntelligentCARE her

15.30-15.45

Fælles dialog med QA til oplægsholdere og leverandører

                                                 

15.45

Tak for i dag!                          

                       


Vi ses til endnu en stærk temadag i CareNet, hvor vi sammen finder nye løsninger på udfordringerne i sundhedssystemet og bliver klogere på nye teknologiske løsninger. 

TILMELD DIG HER

PRAKTISK INFORMATION:

Tid: 26. oktober 2021 kl. 09.00 – 16.00

Sted: Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark - SOSU H Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby

Arrangør: CareNet - Nationalt Netværk for Velfærdsteknologi i samarbejde med medlem Køge Kommune

Målgruppe: Alle - frontpersonale, faglige og strategiske ledere og politikere - samt producenter og leverandører (arrangementet er åbent for alle).

I pauserne vil der være produkt- og løsningsfremvisning, og studenrede fra SOSU H vil kigge nysgerrigt med.

Pris for CareNet-medlemmer: Gratis

Pris for Danish.Care-medlemmer: 995 kroner eksklusiv moms.

Pris for ikke-medlemmer: 1.495 kroner eksklusiv moms.

Prisen er inklusiv fuld forplejning i løbet af dagen.

Tilmelding: Senest d. 16. oktober 2021.

Ved afbud efter d. 16. oktober 2021 eller ved udeblivelse på dagen betaler CareNet-medlemmer et no-show-gebyr på 500 kr. eksklusiv moms.

Ikke-medlemmer betaler fuld pris for deltagelse – også ved afbud efter tilmeldingsfristen eller ved udeblivelse på dagen.

Afbud sendes pr. mail til netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz på: alfs@danish.care

Du skal benytte tilmeldingslinket øverst på siden (tilmelding via Podio).